Utbildningar

 

Retorik, tal- och presentationsteknik

Vår populära utbildning i retorik, tal- och presentationsteknik! Vi börjar utbildningen med att lära ut hur man på bästa sätt bemästrar nervositet och rampfeber, därefter lär vi oss mer om talteknik, presentationsteknik och kroppsspråk och dess stora betydelse. 

Kontakta oss så ordnar vi en utbildning efter era behov.

Utveckla ditt ledarskap

Ledaren ska säkerställa att alla arbetar mot samma mål med hög effektivitet och att det är god stämning på arbetsplatsen. Forskning visar att bra ledarskapsutbildning och coachning verkligen gör skillnad. Vi anlitas ofta av företag och organisationer för kurser och föreläsningar, men erbjuder även personlig ledarskapscoachning, eller en skräddarsydd kombination.

Kontakta oss så ordnar vi en utbildning efter era behov.

Bli en bättre och tryggare talare!

Detta är en kurs där vi fokuserar på att du ska känna dig trygg och säker som talare. Här du kommer att lära dig mer om retorik, att inleda för att väcka intresse, och avsluta så att åhörarna minns ditt budskap. Vi lär oss mer om kroppsspråk och vässar tillsammans dina presentationer!

Kontakta oss så skräddarsyr vi en utbildning efter era behov.

Att hantera besvärliga situationer och svåra samtal

Det är den mänskliga faktorn som är avgörande för om man ska lyckas. Ledaren ska säkerställa att alla arbetar mot samma mål med hög effektivitet och att det är god stämning på arbetsplatsen. Det finns forskning som visar att bra ledarskapsutbildning och coachning verkligen gör skillnad. Vi anlitas ofta av företag och organisationer, men erbjuder då och då även en öppen utbildning.

Kontakta oss så ordnar vi en utbildning efter era behov.

Skriven kommunikation

Här lär vi dig hur man formulerar sig väl och med rätt disposition för att nå fram i media, via egna artiklar på hemsidor, i sociala medier och eget tryckt material. Genom att veta vad du vill uppnå, vem du vill nå och hur du skriver för det medium du ska använda gör vi dig till en bättre skribent. Vi ordnar det som behövs!

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation En utbildning för dig som är chef, företagare, projektledare eller försäljare Du lär dig att knyta kontakter, att skapa affärsrelationer och fungerande säljrutiner. Förutom att lära dig en övertygande kommunikation, lättsam argumentation, så lär vi även ut de klassiska säljknepen och avslutstipsen.

Kontakta oss direkt så skräddarsyr vi en utbildning efter era behov.

Mediarelationer

Lär dig hantera mediarelationer och förstå medias spelregler för att bättre kunna nå fram. Vi är specialister på mediaträning. Kontakta oss direkt för ett förslag till upplägg.

Bli trygg som talare och hantera rampfebern!

En utbildning för dig som behöver öka din trygghet och säkerhet som talare och vill veta hur du ska bemästra talarnervositeten. Kursen har ett maximerat deltagarantal på 4 personer. Utbildare är Jörgen Rundgren, som har lång erfarenhet. Kontakta oss om du är intresserad!

Mötesteknik

Att leda möten effektivt, men samtidigt på ett trevligt sätt. Du lär dig att få tid till de viktiga frågorna och att hantera de mindre viktiga utan onödig tidsåtgång. Vad du ska tänka på för att åstadkomma lyckade möten.

Projektledning

Vi erbjuder skräddarsydda kurser i projektledning för företag eller organisationer som vill utveckla sina medarbetare. Hur genomför man ett projekt effektivt och hur ska du agera som projektledare? Det är mycket du behöver kunna. Projektledning innefattar tidsplanering, riskhantering, projektekonomi, kommunikationsplanering och ledarskap.

Nå oss

011-473 95 77

brev@rundgrensutbildning.se

Lämna ett meddelande