Bli en bättre och tryggare talare

Lär dig bli ännu bättre på att kommunicera!


Detta är en fristående fortsättning på kursen i tal-, och presentationsteknik.


Kursen tar bland annat upp:
– Hur du startar för att väcka intresse
– Hur avslutar du en presentation för att 
  åhöraren ska minnas.
– Hur du fångar och behåller lyssnarens fokus
– Ansiktsuttryck och kroppsspråk


Givetvis är det Jörgen Rundgren som håller i även denna utbildning.