Bli en bättre och tryggare talare

Exempel på ett kursprogram för utbildningen

 

kl. 08.10-09.25 Att bemästra rampfebern – Bli en tryggare

talare – med övning

kl. 09.25-09.50 Kaffepaus
kl. 09.50-10.30 Att tala tryggt inför publik

– Talteknik

– Övning

kl. 10.40-11.45 Övertygande kroppsspråk
– Ditt framträdande
– Övningar

kl. 11.45-12.00 Summering och kursavslutning