Om Oss

Jörgen Rundgren

Föreläsare, konsult och utbildare på ledarskap, retorik, sammanträdesteknik och
medierelationer. Är VD och huvudägare till ”Rundgrens Utbildning & Konsult AB”, som har
många olika uppdrag för kommuner, organisationer och företag över hela Sverige.

Idag torde Jörgen vara en av de mest uppbokade utbildarna i
Sverige och har utbildat långt mer än 16 000 personer. Jörgen är en underhållande och motiverande
utbildare, moderator och föreläsare. Kundnöjdheten är garanterad. Vi har en kvalitetspolicy som innefattar kursutvärderingar som uppdragsgivaren tar del av efter kursen.

Jörgen är författare/medförfattare
till fyra böcker: Ledarskap i offentlighet, Övertygande kommunikation, Din växande värld och Mediehjälpen. Du kan läsa mer om dem här på hemsidan.

Jörgen har stor erfarenhet genom sina många år som företagare och från olika bolagsstyrelser
och politiken där han har haft olika ledande positioner i Norrköpings kommun. Idag är han
ersättare i den regionala utvecklingsnämnden och vice ordförande i kommunrevisionen i Norrköping.

Bland en mängd olikatidigare uppdrag kan nämnas Alliansledare i Norrköping, ordförandeskap i Östgötateatern, vice ordförande i kommunstyrelsen och i koncernmoderbolaget ”Rådhus AB”. Jörgen har dessutom varit kampanj-, och säljledare.

0769-471 333

jorgen@rundgrensutbildning.se

Elisabeth Dahlerus Stavefeldt

Platschef

Gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete i gymnasieskolan

Kunskap om de flesta nivåer i utbildningsväsendet, från förskola till universitet. Undervisningen har omfattat både vuxenstuderande och ungdomselever.

Har arbetat med Komvux och med fortbildning för gymnasielärare.

Handledarutbildningar i samtalsmetodik samt kurser i kommunikation och ledarskap. Föreläsare för skolledare i rektorsutbildning.

Har nu en flerårig erfarenhet som utbildare åt flera olika Yrkeshögskolor. Då främst med kommunikation, konflikthantering och ledarskap.

Elisabeth@rundgrensutbildning.se

Simon Johansson

Utbildare i retorik, sammanträdesteknik och närliggande områden. Tidigare generalsekreterare (cheftjänsteman) för Moderata Ungdomsförbundet med stor vana att leda sammanträden och tolka stadgar och andra bestämmelser. Tidigare också oppositionsråd för Moderaterna i Norrköpings kommun med följduppdrag i bland annat kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, personalutskottet och koncernmoderbolaget Rådhus AB.

Kursledning för MUF:s årliga spetskurs i retorik och presentationsteknik, som går över fyra heldagar, sedan 2016. Ansvarig för MUF:s breddutbildning i retorik och debatt som går vart fjärde år 2018. Utbildat hundratals unga moderater från hela Sverige i internationella angelägenheter såsom EU-frågor och amerikansk politik samt i stadge- och formaliafrågor.

Pol.kand i statsvetenskap. Idag 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Styrelseerfarenhet från förenings-, distrikts- och nationell nivå i Moderata Ungdomsförbundet, lokal nivå i Moderaterna, Rotarys universitetsförgrening Rotaract, Folk och Försvar samt Rådhus AB och AB Östgötatrafiken (pågående).

Carl Selling

konsult för strategiskt kommunikationsarbete, varumärkes- och positioneringsarbete samt kvalificerad journalistik. Fil kand. i Medie- och kommunikationsvetenskap, statskunskap och företagsekonomi m.m. Organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och kommunikativt ledarskap under förändring vid Uppsala Universitet.

Har tidigare varit kommunikationsdirektör på Luftfartsverket, kommunikationschef på Norrköpings kommun och informationschef på Motala kommun. Har arbetat som journalist på ett flertal tidningar.

Med 25 års erfarenhet från branschen och en välfylld verktygslåda erbjuder Carl tjänster som konsult inom kommunikation och varumärke, rådgivare och skribent. Bland kunderna återfinns Saab Group AB, AB Göta Kanalbolag, Svenska kyrkan, Stafsjö Valves AB, Broddson AB, Fastighets AB Radiomasten och Jönköpings, Tranås, Vadstena, Tranemo och Karlskoga kommuner m.fl. Carl är en van utbildare i media- och krishantering.

Hans erfarenhet som journalist, kommunikatör och marknadsförare är till stor nytta för delatagarna. Carl skriver för webb, gör PR, sköter presskontakter, mässor och trycksaker. Är duktig på att jobba med strategier och utvecklar varumärken med vassa kommunikations- och aktivitetsplaner.

Några kommentarer om våra kurser

“Engarerande föreläsare! Konkreta tips och handfasta råd. Hörde många “aha!” runt omkring mig, så det verkade generellt uppskattat!”

“Förklarande och djupare än tidigare utbildningar. Gav ett nytt sätt att se på saker.”

“Jag önskar jag hade fått denna kurs för 30 år sen.”

“Bra innehåll och bra presentation av innehållet! Superbra att vi själva fick vara så aktiva under dagen.”

“Den här kursen är mycket viktig för både min utbildning och mitt privatliv.”

“Den bästa föreläsningen jag varit på!”

“Allt var bra, mycket tydligt, man känner sig sedd och att man deltar under hela dagen. Bra övningar. Lagom med pauser.”

“Tar med mig mycket av både utbildning och diskussion. Utbildningsledaren är engagerad och kunnig!”