Om Oss

Jörgen Rundgren 

Föreläsare, konsult och utbildare på ledarskap, retorik, sammanträdesteknik och
medierelationer. Är VD och huvudägare till ”Rundgrens Utbildning & Konsult AB”, som har
många olika uppdrag för kommuner, organisationer och företag över hela Sverige. Företaget
firade 10 års jubileum 2021.

Idag torde Jörgen vara en av de mest uppbokade utbildarna i
Sverige och har utbildat över 16 000 personer. Jörgen är en underhållande och motiverande
utbildare, moderator och föreläsare. Kundnöjdheten är garanterad. Vi har en kvalitetspolicy som innefattar kursutvärderingar som uppdragsgivaren tar del av efter kursen.

Jörgen är författare/medförfattare
till fyra böcker: Ledarskap i offentlighet, Övertygande kommunikation, Din växande värld och Mediehjälpen. Du kan läsa mer om dem här på hemsidan.

Jörgen har stor erfarenhet genom sina många år som företagare och från olika bolagsstyrelser
och politiken där han har haft olika ledande positioner i Norrköpings kommun. Idag är han
ledamot i det Regionala scenkonstbolaget och regionfullmäktige. Bland en mängd olika
tidigare uppdrag kan nämnas Alliansledare i Norrköping, ordförandeskap i Östgötateatern,
vice ordförande i kommunstyrelsen och i koncernmoderbolaget ”Rådhus AB” i Norrköpings
kommun, samt ledamotskap i marknadsföringsbolagen ”Nya Norrköping AB” och East
Sweden AB.  Jörgen har dessutom innehaft ledande roller i Landstinget i Östergötland och
varit kampanj-, och säljledare.

0769-471 333

jorgen@rundgrensutbildning.se

Elisabeth Dahlerus Stavefeldt

Gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete i gymnasieskolan

Kunskap om de flesta nivåer i utbildningsväsendet, från förskola till universitet. Undervisningen har omfattat både vuxenstuderande och ungdomselever.

Har arbetat med Komvux och med fortbildning för gymnasielärare.

Handledarutbildningar i samtalsmetodik samt kurser i kommunikation och ledarskap. Föreläsare för skolledare i rektorsutbildning.

Har nu en flerårig erfarenhet som utbildare åt flera olika Yrkeshögskolor. Då främst med kommunikation, konflikthantering och ledarskap.

Elisabeth@rundgrensutbildning.se

Carl Selling

konsult för strategiskt kommunikationsarbete, varumärkes- och positioneringsarbete samt kvalificerad journalistik. Fil kand. i Medie- och kommunikationsvetenskap, statskunskap och företagsekonomi m.m. Organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och kommunikativt ledarskap under förändring vid Uppsala Universitet.

Har tidigare varit kommunikationsdirektör på Luftfartsverket, kommunikationschef på Norrköpings kommun och informationschef på Motala kommun. Har arbetat som journalist på ett flertal tidningar.

Med 25 års erfarenhet från branschen och en välfylld verktygslåda erbjuder Carl tjänster som konsult inom kommunikation och varumärke, rådgivare och skribent. Bland kunderna återfinns Saab Group AB, AB Göta Kanalbolag, Svenska kyrkan, Stafsjö Valves AB, Broddson AB, Fastighets AB Radiomasten och Jönköpings, Tranås, Vadstena, Tranemo och Karlskoga kommuner m.fl. Carl är en van utbildare i media- och krishantering.

Hans erfarenhet som journalist, kommunikatör och marknadsförare är till stor nytta för delatagarna. Carl skriver för webb, gör PR, sköter presskontakter, mässor och trycksaker. Är duktig på att jobba med strategier och utvecklar varumärken med vassa kommunikations- och aktivitetsplaner.

Karin Semberg

Certifierad ledarskapscoach med 26 års erfarenhet från högre chefsbefattningar från sex olika
kommuner av varierande storlek. Karin har mycket god vana att hantera komplexa frågor i politiskt
styrda organisationer med den rollfördelningsproblematik som finns genom dubbla
ledningsfunktioner, bestående av politiker och tjänstepersoner.

Hon erbjuder stöd till chefer och ledningsgrupper genom coaching, mentorskap och handledning. Du kan få hjälp att identifiera din ledarprofil genom en metod som mäter medvetet och omedvetet beteende (Extended DISC). Det är en gedigen grund för såväl individ- som grupputveckling, vilket på både kort och lång sikt ger verksamhetsresultat.

 

Några kommentarer om våra kurser

“Engarerande föreläsare! Konkreta tips och handfasta råd. Hörde många “aha!” runt omkring mig, så det verkade generellt uppskattat!”

“Förklarande och djupare än tidigare utbildningar. Gav ett nytt sätt att se på saker.”

“Jag önskar jag hade fått denna kurs för 30 år sen.”

“Bra innehåll och bra presentation av innehållet! Superbra att vi själva fick vara så aktiva under dagen.”

“Den här kursen är mycket viktig för både min utbildning och mitt privatliv.”

“Den bästa föreläsningen jag varit på!”

“Allt var bra, mycket tydligt, man känner sig sedd och att man deltar under hela dagen. Bra övningar. Lagom med pauser.”

“Tar med mig mycket av både utbildning och diskussion. Utbildningsledaren är engagerad och kunnig!”