Om Oss

Jörgen Rundgren VD och Grundare

Specialist, konsult och utbildare på ledarskap, kommunikation, sammanträdesteknik och
medierelationer. Är VD och huvudägare till ”Rundgrens Utbildning & Konsult AB”, som har
många olika uppdrag för kommuner, organisationer och företag över hela Sverige. Företaget
firade 25 års jubileum 2017.

Idag torde Jörgen vara en av de mest uppbokade utbildarna i
Sverige och har utbildat över 14 000 personer. Jörgen är en underhållande och motiverande
utbildare, moderator och föreläsare. Kundnöjdheten är garanterad. Jörgen är författare/medförfattare
till tre böcker: Övertygande kommunikation, Din växande värld och Mediehjälpen. Du kan läsa mer om
dem här på hemsidan.

Jörgen har stor erfarenhet genom sina många år som företagare och från olika bolagsstyrelser
och politiken där han har haft olika ledande positioner i Norrköpings kommun. Idag är han
ledamot i det Regionala scenkonstbolaget och regionfullmäktige. Bland en mängd olika
tidigare uppdrag kan nämnas Alliansledare i Norrköping, ordförandeskap i Östgötateatern,
vice ordförande i kommunstyrelsen och i koncernmoderbolaget ”Rådhus AB” i Norrköpings
kommun, samt ledamotskap i marknadsföringsbolagen ”Nya Norrköping AB” och East
Sweden AB. Innan det har Jörgen innehaft ledande roller i Landstinget i Östergötland och
varit säljledare.

0769-471 333

jorgen@rundgrensutbildning.se

Elisabeth Dahlerus Stavefeldt

Gedigen erfarenhet av pedagogiskt arbete i gymnasieskolan

Kunskap om de flesta nivåer i utbildningsväsendet, från förskola till universitet. Undervisningen har omfattat både vuxenstuderande och ungdomselever.

Arbetar för närvarande både för Yrkeshögskolor och Komvux, samt med fortbildning för gymnasielärare.

Handledarutbildningar i samtalsmetodik samt kurser i kommunikation och ledarskap. Föreläsare för skolledare i rektorsutbildning.

Elisabeth@rundgrensutbildning.se

Birgitta Granehed

Erfaren och prisad journalist som utbildar i mediarelationer. Hon delar med sig till deltagarna så de
får det journalistiska perspektivet och lär ut tips och råd hur man kan förhålla sig i olika situationer.

Birgitta håller i praktiska övningar som hon kan få riktigt verklighetstrogna. Du får tillsammans med
andra deltagare aktivt delta i workshops, aktiviteter och övningar som konkret ger dig färdigheter att
använda i arbetet. Birgitta är idag en mycket erfaren seniorkonsult hos Rundgrens och hon ställer även upp med direkt konsultstöd till företag och organisationer.

Birgitta har stor erfarenhet av att arbeta med företagsledare, politiker på ledande nivå och anställda på kommuner. Hon har stor integritet och expertis vad gäller mediavärlden. Birgitta gick på Bar-Lockinstitutet och blev korrespondent I början av 60-talet. Hon arbetade på Norrköpings Tidningar mellan 1969 – 2008. 1989 blev det tio poäng i miljöjournalistik vid Journalisthögskolan. Hon satt under flera år i NTs koncernstyrelse som facklig representant för journalistförbundet. Hon har av Norrköpings kommun fått utmärkelsen Honoris Causa för sin gärning som journalist vid NT.

birgitta@rundgrensutbildning.se

 

Carl Selling

konsult för strategiskt kommunikationsarbete, varumärkes- och positioneringsarbete samt kvalificerad journalistik. Fil kand. i Medie- och kommunikationsvetenskap, statskunskap och företagsekonomi m.m. Organisationsutveckling, verksamhetsstyrning och kommunikativt ledarskap under förändring vid Uppsala Universitet.

Har tidigare varit kommunikationsdirektör på Luftfartsverket, kommunikationschef på Norrköpings kommun och informationschef på Motala kommun. Har arbetat som journalist på ett flertal tidningar.

Med 25 års erfarenhet från branschen och en välfylld verktygslåda erbjuder Carl tjänster som konsult inom kommunikation och varumärke, rådgivare och skribent. Bland kunderna återfinns Saab Group AB, AB Göta Kanalbolag, Svenska kyrkan, Stafsjö Valves AB, Broddson AB, Fastighets AB Radiomasten och Jönköpings, Tranås, Vadstena, Tranemo och Karlskoga kommuner m.fl. Carl är en van utbildare i media- och krishantering.

Hans erfarenhet som journalist, kommunikatör och marknadsförare är till stor nytta för delatagarna. Carl skriver för webb, gör PR, sköter presskontakter, mässor och trycksaker. Är duktig på att jobba med strategier och utvecklar varumärken med vassa kommunikations- och aktivitetsplaner.

Karin Semberg

Certifierad ledarskapscoach med 26 års erfarenhet från högre chefsbefattningar från sex olika
kommuner av varierande storlek. Karin har mycket god vana att hantera komplexa frågor i politiskt
styrda organisationer med den rollfördelningsproblematik som finns genom dubbla
ledningsfunktioner, bestående av politiker och tjänstepersoner.

Hon erbjuder stöd till chefer och ledningsgrupper genom coaching, mentorskap och handledning. Du kan få hjälp att identifiera din ledarprofil genom en metod som mäter medvetet och omedvetet beteende (Extended DISC). Det är en gedigen grund för såväl individ- som grupputveckling, vilket på både kort och lång sikt ger verksamhetsresultat.

 0706-290512

karin@sembergledarskap.se

Några kommentarer om våra kursen

“Engarerande föreläsare! Konkreta tips och handfasta råd. Hörde många “aha!” runt omkring mig, så det verkade generellt uppskattat!”

“Förklarande och djupare än tidigare utbildningar. Gav ett nytt sätt att se på saker.”

“Jag önskar jag hade fått denna kurs för 30 år sen.”

“Bra innehåll och bra presentation av innehållet! Superbra att vi själva fick vara så aktiva under dagen.”

“Den här kursen är mycket viktig för både min utbildning och mitt privatliv.”

“Den bästa föreläsningen jag varit på!”

“Allt var bra, mycket tydligt, man känner sig sedd och att man deltar under hela dagen. Bra övningar. Lagom med pauser.”

“Tar med mig mycket av både utbildning och diskussion. Utbildningsledaren är engagerad och kunnig!”