Skriven Kommunikation

Kursen ger en överblick om hur man disponerar, målgruppsanpassar och skriver en text för att nå ut med sitt budskap.