Skriven Kommunikation

 

Detta är ett exempel av ett kursprogram för utbildningen

 

08.30 Fika
09.00 Uppstart – Presentation
09.30 Disposition – Hur bygger man upp en text och varför?
10.30 Paus
10.40 Bra skriftlig kommunikation
11.30 Övningsuppgift
12.00 Lunch
13.00 Skriva externt – Webbsidan, Sociala medier och Pressmeddelande

Workshop
14.30 Fika
15.00 Målgruppsanpassning och skrivprocessen, diskussion
16.00 Egen handlingsplan
Summering, frågestund

16.30 Avslutning