Mediarelationer & Mediaträning

Det är många som känner sig ovana vid kontakter med massmedia, inte minst om man skall bli intervjuad i radio eller TV. Och det finns förvisso ett antal viktiga saker att tänka på. Om man vill nå ut med ett budskap via massmedia så behöver man veta en del om nyhetsvärdering och hur man utformar ett pressmed delande. På den här utbildningen får du lära dig om detta. Du kan ställa dina frågor. Du får träna och du får dessutom med ett material som underlättar för dina framtida mediakontakter. Vi tar även upp Sociala Medier och hur du ska lyckas i den i en snabbt föränderlig mediavärld.
Personlig image
Hur blir man uppfattad? Hur bör man uppträda i olika publik- och mediasituationer? Allt går att förbättra genom träning i olika situationer. Det går att träna både enskilt och i grupp. På den här utbildningen gör vi både och under sakkunnig ledning. Föreläsare och coacher vid den här utbildningen är Jörgen Rundgren och Carl Selling, som är en mycket skicklig och erfaren journalist och kommunikatör.

Mediakontakter. Det är många som känner sig ovana vid kontakter med massmedia, inte minst om man ska bli intervjuad i radio eller TV. Och det finns förvisso ett antal viktiga saker att tänka på. Om man vill nå ut med ett budskap via massmedia så behöver man veta en del om nyhetsvärdering och hur man utformar ett pressmeddelande.

Personlig image. Hur blir man uppfattad? Hur bör man uppträda i olika publik- och mediasituationer? Allt går att förbättra genom träning i olika situationer. Det går att träna både enskilt och i grupp.

 “Allt var bra. Jag kommer ha stor nytta av kursen.”

“Bra upplägg med exempel från verkligheten.”

“Bra att få öva på att bli intervjuad och att få se det filmade materialet.”

“Tydlig och bra föreläsare”

“Du fångade upp oss som lyssnare, fick oss att vara med i föreläsningen.”