Projektledning

Vi erbjuder grundläggande utbildning i traditionell projektledning och en allmän inblick i Agil projektledning.

Vi går igenom:

Projektets olika faser och begrepp

Hur du räknar ut tiden med hjälp av ett milstolpediagram och ett GANTT schema

Hur du håller koll på projektets ekonomi

Hur du förebygger både affärsrisker och arbetsmiljörisker

Hur du agerar som ledare i ett projekt och hur du hanterar konflikter

Hur du får till ett bra överlämnande och ett bra avslut.

Våra kurser är lättförståeliga och mycket uppskattade, vi krånglar inte till det i onödan.