Mötesteknik

Exempel på kursprogram för utbildningen

 

kl.09.30 Samling

kl. 10.00-11.20 Grunderna i kommunallagen

kl. 11.20-12.00 Sammanträdesteknik, genomgång

kl. 12.00-13.00 Lunch

kl.13.00-14.00 Övning nr.1

kl. 14.00-14.30 Ordföranderollen, genomgång

kl. 14.30-14.45 Kaffe

kl. 14.45-15.45 Övning nr.2 i form av ett rollspel

kl. 15.45-16.00 Summering och kursavslutning