Att hantera besvärliga situationer och svåra samtal

Exempel på kursprogram för utbildningen

 

 

 

09.00 Kaffe
09.30 Välkommen – Inledning

 

Kroppsspråk – Konfliktskapare eller konfliktlösare?
– Att hantera människor, kroppsspråk
– Att hitta den positiva energin
– Workshop

 

11.00 Bemötande – Sanningens minut – Svåra samtal

 

– Att hantera det svåra samtalet

 

12.00 Lunch

 

13.00 Möten
– Att lyssna
– Att kunna säga nej på rätt sätt
– Att hantera besvärliga situationer
– Övning & rollspel

 

14.00 Hantera möten & frågeställare
Att bemöta invändningar
– Rollspelsövningar om att hantera möten

14.30 Kaffepaus

14.50 Forts

16.15 Sammanfattning av dagen – Kursutvärdering

Ca kl. 16.30 Slut