Att hantera besvärliga situationer och svåra samtal

Hur ska jag säga det här?
Det är en fråga som många har ställt sig vid olika tillfällen och i olika situationer. Det är inte lätt att veta hur man ska framföra svåra besked eller hur man kan ge andra personer respons på vad de sagt och gjort.

Kursbeskrivning:

Du kommer att få kunskap om vad som händer när vi kommunicerar och kroppsspråkets betydelse för hur vi blir uppfattade.

Hur du kan bli tydligare i det du vill säga och att olika situationer kräver olika typer av kommunikation. Det finns användbara redskap och samtalsförmåga är något du kan öva upp.

Utbildningen innehåller övningar av olika slag. Vi reflekterar kring vårt eget sätt att fungera i samtal och vi tränar vår samtalsförmåga.