Tal- och presentationsteknik

Exempel på ett kursprogram för utbildningen

 

kl.08.30 Samling (Kaffe)
kl.08.50 Talteknik – Bli en tryggare talare
– Bemästra nervositeten
– Övning

kl.11.00 Presentationsteknik – Hur få fram budskapet

– Övning

kl.12.00 Lunch

kl.12.50 Kommunikation – Kroppsspråk
– Dialog & Publikkontakten
– Övning

kl.14.00 Att kommunicera övertygande
– Övningar

kl. 14.45 Kaffe
kl. 15.15 Att kommunicera övertygande, forts

– Övningar

kl. 16.30 – 16.45 Summering och kursavslutning