Mediarelationer och personlig image

Detta är ett exempel av ett kursprogram för utbildningen

 

kl. 13.00-14.45
– Media så fungerar det – Tips!
– Spelregler för media
– Att få ut sitt budskap!
– Pressmeddelanden

kl. 14.45-15.15 Fika

kl. 15.15-16.45
– Kroppsspråk & Personligt framträdande
– Övning med videokamera

kl. 16.45-17.00 Summering och kursavslutning