Ledarskap

En ständig kompetensutveckling och träning är viktigt för att säkerställa kvalitén och effektiviteten inom alla verksamheter. Det gäller även ledarskap.

I alla sammanhang där människor är verksamma är bra relationer och social kompetens viktigt. Det gäller inte minst en ledare.
Den mänskliga faktorn är avgörande för om man ska lyckas. Vi syftar till utveckla deltagaren och ge insikter för vidare utveckling och träning.

En ledare ska säkerställa att alla arbetar mot samma mål med hög effektivitet och att det är god stämning på arbetsplatsen.
Vi arbetar med genomgångar, övningar och rollspel under utbildningen.

Vi erbjuder utöver själva kursen ett fortsatt ledarskapsstöd. Vi har även en fristående fortsättning med Konflikthantering och “Svåra samtal”.

Om kursen:

“Kursen var intressant. Jag tyckte att upplägget var mycket bra. Jag tyckte det var bra att vi fick diskutera med de andra kursdeltagarna och inte bara sitta och lyssna på föreläsaren.”

“Ordentlig genomgång. Alla fick prata utan att bli avbruten. Positiv anda.”

“Tycker att det har varit bra att vi elever har fått vara delaktiga och har fått uppgifter vid varje tillfälle. Man lär sig mycket genom att arbeta i team med olika människors tankar kring ämnet. Tycker repetitionerna har varit super bra!”

“Föreläsaren vet vad han pratar om. Du är både påläst och erfaren! Flera goda exempel.”