Ledarskap

En ständig Kompetensutveckling och träning är viktigt för att säkerställa kvalitén och effektiviteten inom alla verksamheter. Det gäller även ledarskap.

I alla sammanhang där människor är verksamma är bra relationer och social kompetens viktigt. Det gäller inte minst en ledare.
Det är den mänskliga faktorn som är avgörande för om man ska lyckas. Vi syftar till utveckla deltagaren och ge insikter för vidare träning.

En ledare ska säkerställa att alla arbetar mot samma mål med hög effektivitet och att det är god stämning på arbetsplatsen.
Vi arbetar med genomgångar, övningar och rollspel under utbildningen.

Vi erbjuder för de som önskar utöver själva kursen ett fortsatt ledarskapsstöd. Vi har även en fristående fortsättning med Konflikthantering och “Svåra samtal”.

Kursledare är Jörgen Rundgren