Bilaga 1 Lathund för mediakontakter

 • Ha alltid dina huvudbudskap och grundvärden klara för dig innan du uttalar dig och ha gärna en fusklapp till hands vid mediakontakter.
 • Vem är det som ringer? Ta alltid reda på namn och tidning/redaktion.
 • Vad vill hen egentligen? Fråga gärna lite om sammanhanget innan du själv ger dina svar. Om det är ett negativt sammanhang kan det vara bättre att inte medverka.
 • Handlar det om en telefonintervju – be att få ringa upp så du hinner samla dina tankar.
 • Svara inte på frågor om du inte är förberedd eller är stressad, ur balans.
 • Om du inte har underlag för att svara – säg att du ska plocka fram siffror/material och återkommer om x minuter.
 • Förbered dig noga och ring tillbaka inom angiven tid.
 • Stäm vid behov av med informationsansvarig eller annan kunnig.
 • Ta aldrig för givet att reportern känner till alla bakgrundsfakta.
 • Var beredd på att du alltid kan bli citerad. Tänk först, prata sen. I etermedia har du rätt att veta vad de ska fråga om och vad som blir den första frågan.
 • Försök att alltid återvända till dina huvudbudskap och inpränta dem. Det är bättre än att ta upp mindre viktiga saker. Var kortfattad.
 • Var aldrig fientlig eller uppträd misstänksamt. Det tolkas som att du har något att dölja. Du vinner aldrig något på att kritisera massmedia.
 • ”Off the record” finns inte!
 • Be ödmjukt om att få se texten innan den trycks för att undvika faktafel.
 • Erbjud gärna ytterligare information