Projektledning

Detta är ett exempel på ett kursprogram för utbildningen

 

Utbildning i projektledning dag 1

kl. 08.30 Inledning – Projektledningens begrepp och

grunder – Workshop

kl. 09.35 Kaffe
kl. 10.00 Kommunikativt projektledarskap – Gör klart

syfte och mål!

Kl. 11.10 Förstudie – Så att du styr projektet rätt!
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Projektplanering i praktiken
– Struktur ochplanering
– Projektverktyg
Kl. 14.30 Fikapaus
Kl. 15.00 Workshop, med tillämpning av

Projektverktyg

Kl. 16.45 Avslutande summering

Utbildning i projektledning dag 2

kl. 08.30 Tidsplanering – Milstolpar – Hur du styr

projektet – Workshop

kl. 09.35 Kaffe
kl. 10.00 Projektekonomi och hantering av risker
Kl. 11.10 Projektets intressenter – Håll dem informerade
Kl. 12.00 Lunch
Kl. 13.00 Projektledaren och projektgruppen
– Gruppdynamik, att arbeta i ett team
– Leverantörsrelationer

Kl. 14.30 Fikapaus
Kl. 15.00 Att avsluta projekt. Uppföljning och

dokumentation.

Kl. 16.15 Avslutande summering, Personlig

handlingsplan