Projektledning

Vi erbjuder grundläggande utbildning i traditionell projektledning och en allmän inblick i agil projektledning. Våra kurser är lättförståeliga och mycket uppskattade, vi krånglar inte till det i onödan.